Kontakty

 

ŘEDITELKA

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
ředitelka Centra nadání
Kontakt: snecek@centrum.cz

odborný garant sekce pedagogické


odborně garantuje: vzdělávání učitelů, management předškolního vzdělávání, organizaci diagnostických dnů, administrativní chod organizace, HR, správa zaměstnanců, editorka publikační činnosti Centra nadání


detailní profesní životopis
 

SPRÁVNÍ RADA

Václav Fořtík
předseda Správní rady
Kontakt: vaclav.fortik@mensa.cz

odborný garant sekce volného času, tel. : +420 603 234 368


odborně garantuje: organizaci letních zábavně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, evaluace programů škol, P.R. Centra nadání a jeho ekonomické fungování


detailní profesní životopis
 
PhDr. Ing. Radka Havlová, PhD.
členka Správní rady
Kontakt: radka.havlova@centrum.cz

garant strategického plánování organizace a fundraisingu


dlouhodobě spolupracuje v oblasti práce s rodinami, dále se podílí na fundraisingu a ekonomickém a strategickém plánování organizace


detailní profesní životopis
 
PhDr. Milena Houfková
členka Správní rady
Kontakt: milena.houfkova@volny.cz
odborná pracovnice sekce psychodiagnostické
odborně působí v Centru nadání jako hlavní testující psycholog při diagnostických dnech, konzultuje s rodiči nadaných dětí, spolupodílí se na pobytových programech pro rodiny s dětmi
 

DOZORČÍ RADA

Mgr. Jana Šebestová
členka Dozorčí rady
Kontakt: jana@roderika.cz
Pracovník volnočasových programů pro předškolní i školní děti, lektor kroužků zábavné logiky, metodik a lektor kreativních aktivit, spolupodílí se na pobytových programech pro rodiny s dětmi.
 
Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
členka Dozorčí rady
Kontakt: bara.krcmarova@centrumnadani.cz

odborná garantka sekce psychodiagnostické v Centru nadání, spolupodílí se na publikační činnosti Centra nadání


detailní profesní životopis
 
Mgr. Jan Vodička
člen Dozorčí rady Centra nadání
Kontakt: vod5ka@email.cz
 

EXPERT

Michaela Svobodová
detailní profesní životopis
 
Mgr. Linda Kolenatá
psycholog a terapeut

garant psychologické diagnostiky, terapeutických aktivit v CN


detailní profesní životopis
 

HOSPODÁŘ

Ludmila Petáková
účetní Centra nadání
Kontakt: petakovalida@seznam.cz
 

WEBMASTER

Mgr. Lenka Brzusková
webmaster Centra nadání
Kontakt: webmaster@centrumnadani.cz
© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz