Přehled kurzů pro základní školy

Následující kurzy jsou nabízeny jako samostatné výukové programy určené především pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Všechny uvedené kurzy mají akreditaci MŠMT, číslo jednací udělené akreditace je vždy uvedeno u každého kurzu. Je možné tedy financovat uhrazení jejich nákladů z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy mají výjezdní povahu, jsou tedy realizovány v místě školského zařízení, které si kurz objedná. Podmínkou pro realizaci kurzu je vždy minimální počet 10 účastníků v místě jeho konání. Maximální počet účastníků není stanoven, je předmětem dohody lektora a objednávající instituce.

Přehled kurzů pro školy:Diplom Centra nadání:


© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz