Vážení studenti,

vítejte v sekci pro studenty semináře EDUKACE NADANÝCH ŽÁKŮ. V současné době jste druhou skupinou, která má unikátní přístup do této sekce webových stránek Centra nadání, kde budete moci zpětně sledovat obsah vašich přednášek ve formě náhledu ppt. prezentací, které pro vás připravuji na jednotlivé 45 minutové semináře. V budoucnu zde budete vyzváni, abyste vložili i elektronickou verzi vašeho závěrečného projektu k zápočtu. Pokud budete mít zájem, můžeme zde pro vás uveřejňovat i zajímavé nabídky aktivit, které by mohly být v rámci vašeho studia užitečné, úryvky z některých publikací pojednávajících o vzdělávání nadaných žáků apod. Uvítám vaše nápady na obsah této databáze, stejně jako uvítám vaše konstruktivní připomínky k průběhu či obsahu celého kurzu, který pod mým vedením na fakultě navštěvujete.

 

V JAKÉ FORMĚ PREZENTACE UVIDÍTE?

Prezentace jsou zveřejněny v této sekci dole a jde o postupně vkládané prezentace chronologicky odpovídající jednotlivým seminářům tak, jak byly ve výuce prezentovány. Umožní vám to např. prohlédnout obsah výuky, když jste např. z vážných důvodů nebyli na semináři a nechcete přijít o obsah semináře. Prezentace jsou vytvářeny v programu Powerpoint, ale jsou vám k dispozici ve formátu pdf., což znamená v souboru určeném pro čtení. Je k tomu ve vašem počítači zapotřebí program Adobe Acrobat Reader. Ten je dnes již běžnou výbavou počítačů, popř. volně stažitelný z freewarových stránek. Tyto prezentace jsou vloženy pod nadpisem "AKTIVITY KE STAŽENÍ".

 

Určitě si všimnete, že nad touto sekcí naleznete ještě další materiály nadepsané "DALŠÍ TEXTY". V této sekci vám budu vkládat zajímavé texty, dotazníky a materiály dokreslující obsah jednotlivých seminářů. Tyto materiály nejsou tedy povinné ke studiu, ale jsou podněty pro vás, které problematika edukace nadaných žáků blíže zaujme.

 

AKTUÁLNĚ

1Naposledy v roce 2009 se setkáme na společném semináři 17. prosince 2009 (změna z 10.12.2009) a pak se k společnému povídání setkáme ještě 7. 1. 2010. Do té doby byste všichni měli mít schválená témata vašich závěrečných projektů k zápočtu, ti aktivnější z vás i již vložené prezentace v databázi. Ti, kteří včas vloží svůj projekt do elektronické databáze, 17. 12., získají již v tento den zápočet z předmětu s datem 14. 1. 2010. Pro ty, kteří si však budou chtít dát načas, oficiální termín pro udělování zápočtů je 14. ledna 2010, 14 - 15 hodin.

 

Databáze pro vkládání vašich vlastních projektů je zprovozněna!!! Můžete začít vkládat své soubory. Když se přihlásíte pod svým heslem, najdete na konci výpisu prezentací nová okénka, kam přiložíte svůj projekt - ideálně ve formátu doc. nebo xls. Prosím, pokud možno nepoužívejte verzi 2007, ale starší. Pokud máte Win Vista, umožňují ukládat ve starších verzích. Nezapomeňte po vložení souboru kliknout na políčko PŘIDAT SOUBOR. Tak se váš projekt nahraje do webových stránek. Pokud máte scannované přílohy, obrázky, fotky, prosím, vkládejte je jako samostatné soubory. Myslím, že databáze má limit 2MB na jednotlivý soubor. Chcete-li mi k projektu sdělit nějaký komentář či připomínku, můžete tak učinit v poli nazvaném PEREX. Těším se na vaše projekty!

 

Budou-li z vaší strany jakékoliv dotazy k podobě databáze či k samotné výuce, prosím, nebojte se adresovat vaše otázky na můj e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz.

 

Těším se na další spolupráci.

Jitka Fořtíková


Další texty:

4. IDENTIFIKACE NADANÝCH (dotazníky pro učitelské a rodičovské nominace nadaných dětí) (SCREENINGOVE_A_NOMINACNL_DOTAZNLKY.rar)
leták (STORNO_PODMINKY_ARNIKA_2012.pdf)
Zajímavý text o inteligenci (inteligence_text.doc)
Sylabus předmětu Edukace nadaného dítěte (sylabus_Edukace_nadaneho_KSP_aktualizace.doc)
Strukturace IVP s příklady vyplnění (STRUKTURACE_IVP+priklady.pdf)
Legislativní dokumenty MŠMT (vyhlášky č. 72 a 73/2005sb.) (VYHLASKY_C.72_a_73-05.pdf)
IVP struktura ve wordu pro vyplňování k zápočtovému projektu (IVP_+_priklady_II.doc)
© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz