Vložit otázku do právní poradny:

Na této stránce bude možné diskutovat nad vašimi palčivými problémy právní, výchovné či vzdělávací povahy, se kterými se potýkáte vy - rodiče nadaných dětí nebo učitelé - ve vztahu se školou. Je možné zde přispívat vašimi dotazy, na které se budu v reálném čase snažit najít adekvátní a praktickou odpověď, která by vám pomohla s řešením. Vaše dotazy by měly směřovat na problémy týkající se vztahů rodičů a školy (jejími učiteli, vedením, zřizovetelem), vztahů školy a žáků, případně vztahů učitelů jakožto zaměstnanců s vedením školy nebo jinými nadřízenými pracovníky.

Těším se na vaše dotazy.

 Mgr. Ondřej Kováč

Vložit otázku do právní poradny:

Předmět


Otázka


Kontaktní email:


© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz