Fořtíkův seznam

 Na této stránce budeme uveřejňovat aktuality škol v jejich práci s nadanými dětmi, o kterých jsme informováni. Cílem seznamu není vytvořit tzv. "černou listinu" nekvalitních škol, ale naopak informovat o zajímavých aktivitách pro mimořádně nadané děti a mládež ve školách nejen v ČR, ale časem i v zahraničí. Vypracovali jsme několik bodů, které by měly školy zohlednit, aby z našeho pohledu docházelo k plnohodnotné péči o nadané děti a mládež. Seznam bodů není konečný, ale pro začátek je dostačující. Informovat o školách budeme nikoli plošně, ale především konkrétně – tam kde z dané školy máme nějaký kontakt, spolupracujeme s ní nebo o ní víme z více zdrojů – a především, která splňuje více z níže uvedených bodů. Netvrdíme ale, že škola, která má vlastní přístup k péči o nadané děti nebo s námi přímo nespolupracuje, nemůže nabídnout kvalitní péči o nadané žáky. Chápejte tedy, prosím, následující seznam jako výčet těch škol, o kterých víme. Do budoucna plánujeme vyvíjet i aktivity k monitorování těchto škol v rámci celé republiky, protože jsme si vědomi faktu, že v současné době je tento seznam velmi nedostatečný; rozhodně nepokrývá všechny kraje republiky.

 

© Václav a Jitka Fořtíkovi

 

© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz