Představujeme Centrum nadání

 

 Dovolte, abychom vám touto cestou představili naší organizaci - Centrum nadání (dále jen Centrum). Centrum vzniklo v roce 2005 jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Zakládající členové Centra byli v té době velmi angažovaní v problematice poskytování komplexních služeb skupině nadaných dětí, chtěli jsme takto zkusit poskytnout širší nabídku služeb především pro školy, které se budou touto problematikou hlouběji zabývat ale také rodinám s nadanými dětmi. Postupně se začala naše činnost rozšiřovat na poskytování služeb přímo dětem a mládeži, kde v současné době leží naše těžiště. Od poskytování programů a informací dětem a lidem s rozumovým nadáním se naše směřování postupně rozšiřovalo i na podporu intelektově prospěšných aktivit a naše činnost tak začínala nabývat smyslu i pro širší vrsty obyvatel než jsou "horní 2 procenta".

 

Od ledna 2014 se naše organizace - občanské sdružení - převtělilo v obecně prospěšnou společnost. Věříme, že strukturální změny přinesou větší prostor pro rozvoj odborných i volnočasových aktivit, které si budeme na určité úrovni moci dovolit profesionalizovat, rozšířit a zkvalitnit.

 

Realizované činnosti Centra nadání:

Vzdělávací a odborné aktivity: 

- organizace pravidelných diagnostických dnů ve spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi;
- analýza stavu a úrovně vzdělávacích programů jednotlivých škol, doporučení vhodného zařazení nadaného žáka do určitého typu školy (viz také
Fořtíkův seznam);
- pomoc při výběru žáků pro speciální třídy a studijní skupiny nadaných žáků na základních školách nebo pro individuální integrace;
- výjezdní návštěvy škol se specializovanými programy pro nadané žáky, organizace školení pedagogů, supervize práce škol ve vzdělávání nadaných žáků;
- aktivní pomoc při sepsání školních vzdělávacích programů a projektů realizující péči o nadané žáky;
 

Fundraisingové aktivity:

- pomoc při hledání sponzorů a finančních dotací pro aktivity zaměřující se na práci s nadanými dětmi;
- mediální a odborná podpora projektů škol a organizací, které se budou věnovat nadaným dětem - spolupráce s mezinárodními institucemi, které se věnují nadaným žákům (práce na projektech, pořádání konferencí);
- organizace volnočasových programů pro školy;
 

Volnočasové a pobytové aktivity:

- organizace letních pobytových aktivit pro rodiny s nadanými dětmi, pedagogické pracovníky, nadané děti a mládež, letní soustředění předškoláků.

 

Průběžné aktivity pro předškoláky

- několikrát týdně programy Malý logik

- sobotní akce klubu rodičů s programem pro děti

- týdenní letní soustředění

- společné výlety, exkurze, besídky

 

Kontakty:

Centrum nadání, o.p.s.

Sídlo společnosti: Zavadilova 1297/3

160 00 Praha 6 - Dejvice

 

čísla účtu pro platby:

145669389/0800 (pro platby kurzů DVPP, celostátní setkání rodin)

3913452339/0800 (pro platby kroužků zábavné logiky na ZŠ a campy a další volnočasové aktivity pro mládež)

 

Telefon: +603 234 368

E-mail: vaclav@fortiq.cz

© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz