Letní setkání rodin s nadanými dětmi 2018

Centrum nadání letos nepořádá samostatné letní celostátní setkání rodin s dětmi. Nicméně pro rodiny se školními dětmi je možné se přihlásit na pobytový camp pro děti a mládež, kde již několik rodin přihlášeno je a program bude této realitě uzpůsoben...

Termín: 1. 7. – 8. 7. 2018

Místo akce: Hotel Roxana, Rokytnice nad Jizerou

 

   

P

řihláška http://www.centrumnadani.cz/aktivity/prihlaska-campy-deti.html

 

 

Program akce:

·         společenské a odborné aktivity pro aktivní rodiče a bystré děti

·         zábavné šifry, kvízy, hlavolamy pro různé věkové kategorie

·         týmové hry v přírodě, sportovní klání, večerní bojovka

·         herní činnosti vhodné pro rozvoj různých typů inteligence

·         poradenství, konzultace a diskuze (řešení individuálních problémů)

·         pravidelný odpolední řízený program pro děti dělený dle věku

·         několik organizovaných společných výletů a možnost individuálních výletů do okolí  

 

Cena pobytu (závisí na počtu dnů na akci):

lze se na délce pobytu domluvit ...

u čtyřdenního pobytu - dospělí 3.390,-Kč, děti do 15 let 2.990,-Kč

u sedmidenního pobytu - dospělí 5.190,-Kč, děti 4.990,-Kč 

Děti mladší 3 let mají pobyt za 500,-Kč/700,-Kč (v ceně je snídaně)

Při kratším pobytu cenu upravíme... 

 

 

Doplňující informace:

Elektronické přihlašování dostupné na www.centrumnadani.cz v sekci pro předškoláky – přihlášky. Kontaktní osoba: Václav Fořtík – e-mail: vaclav.fortik@centrum.cz,, mobil: 603 234 368.  Aktualizované informace k programu budeme zveřejňovat zde na této stránce a také na hlavní stránce našeho webu.

 * Při zájmu o program dítěte mladšího 6 let je třeba s organizátory domluvit cenu a formu fungování dítěte na akci.

 

 

 

 

Malé ohlédnutí za uplynulými campy pro rodiny s nadanými dětmi

Již dvanáctkrát jsme uspořádali v termínech letních prázdnin pořádat pobytové programy pro rodiny s nadanými dětmi. První ročník se uskutečnil v rekreačním středisku Třemešek, druhý a třetí camp se uskutečnily v rekreačním středisku Renospond ve Zderazi u Skutče v oblasti Toulovcových maštalí poblíž malebného městečka Litomyšl. Jedenkráte jsme setkání realizovali i v Kroměříži. Poté jsme se na čtyři přemístili na sever a kroužili po oblastech na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. V této době jsme zavítali do Janova nad Nisou, Vysokého nad Jizerou a zažili jsme velmi účastnicky aktivní pobyt v Kořenově.

 

Pravidelně se programu účastní více než 100 účastníků z celé republiky. V některých setkáních se paralelně školila i skupina učitelů mateřských a 1. stupně základních škol, kteří již pracují ve svých školách s nadanými dětmi a žáky. Setkání jim tak kromě odborných informací poskytlo vidět i "koncentrovanou skupinku nadaných pohromadě".

 

V roce 2011 jsme dokonce podnikli výpravu zahraniční a naše letní setkání (devítidenní) se uskutečnilo na rozmezí Vysokých a Nízkých Tater, v Tatranských Matliarech na Slovensku. Někteří účastici si zde zpříjemnili pobyt i tím, že se na akci dopravili mezinárodním vlakem s lůžkovou úpravou.

 

Jak vlastně tato naše tradiční setkání probíhají? Hodně soutěžíme (během dnů i po večerech) a některé týmy vymýšlejí vlastní kvízy a soutěže pro pobavení ostatních. Skupinových diskuzí se pravidelně účastní většina rodin, hodně se ale také inidividuálně konzultuje s psychology nad otázkami výchovnými, vzdělávacími i rodinnými.

 

Stručně z historie pobytů
     Již v době plánování záměru uskutečnit camp pro rodiny s nadanými dětmi jsme měli několik ambicí, pro které jsme chtěli tuto akci zrealizovat. Hlavním cílem bylo poskytnout prostor rodinám s nadanými dětmi, aby se vzájemně seznámili a dostali tak příležitost si „na vlastní kůži zažít", že nejsou ti „divní rodiče" s těmi „divnými potomky". Možnost zažít a vzájemně konzultovat zkušenosti s výchovou svého nadaného dítěte s ostatními rodiči se nám zdálo jako velmi podstatný moment při plánování realizace těchto akcí.
     V průběhu příprav rodinných pobytů jsme sestavili základní know-how a pravidla, podle kterých jsme chtěli tyto akce uskutečnit. Nazvali jsme je filozofií akce a s tou jsme rodiče takto oslovili:
• Hlavním cílem celé akce je vzájemné seznámení nadaných jedinců z celé republiky.
• Klíčovým aspektem tohoto pobytového programu je dát možnost setkat se s lidmi, kteří mají podobné starosti jako vy; umějí vám kvalifikovaně či prakticky poradit. I vy sami máte zcela jistě spoustu zkušeností a nápadů, o které byste se mohli a chtěli podělit s ostatními rodiči a odborníky.
• Klademe důraz na týmovou spolupráci - tedy naučit se spolupracovat s lidmi jiné věkové kategorie, jiné povahy, pohlaví i preferencí.
• V programu je hodně prostoru pro vedení diskuzí, aneb inteligence/talent nestačí, pokud se nevyužívá.
• Nám organizátorům akce jde v první řadě o kvalitní nabídku služeb pro mimořádně nadané děti a jejich rodiče. Z tohoto důvodu je při organizování každé akce pro nás klíčová zpětná vazba od účastníků. Uvítáme vaše připomínky k průběhu pobytu, stejně tak i nápady a náměty na to, co byste vy sami uvítali při akcích podobného typu.
 

Vývoj a průběh campů
     Po realizaci prvního ročníku campu se ukázalo, že pro rodiče nadaných dětí je zapotřebí nejen získávat informace od ostatních rodičů, ale ocenili by také odborný pohled psychologa a pedagoga. Začali jsme tedy akce doplňovat o tým odborníků. Ve druhém ročníku setkání se nám povedlo akci propojit se školením „pracovní skupiny koordinátorů péče o nadané žáky v jednotlivých regionech ČR", kteří jsou pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.
    Přítomní psychologové na tomto soustředění získali možnost doplnit některé odborné informace v samostatných programových workshopech, ale především bylo v programu místo pro prolínání obsahu s programem campu rodičů s dětmi. Rodiče tak mohli využít nabídky pedagogicko-psychologické diagnostiky svých potomků, ale především těžit z poradenských konzultací s odborníky v oblasti školního poradenství.

     Již v roce 2005 jsme formou dotazníkového průzkumu získali velmi bohatou zpětnou vazbu od účastníků - rodičů. Z dotazníků pro nás organizátory vyplynuly jasné směry pro organizování další akce:
• program byl příliš intenzivní, nedával dostatek prostoru pro vlastní výlety a relaxaci přítomných rodin a čas pro popolední odpočinek nejmladších účastníků
• rodiče žádali prostor pro řízené diskuze bez účasti svých potomků
• rodiče by ocenili přítomnost také dalších odborníků v oblasti péče o nadané děti - nejen psychologů, ale také školních a předškolních pedagogů
     Proto jsme akci doplnili o účast učitelek mateřské a základní školy a ředitelky mateřské školky, které se specializují na péči o nadané děti na zmíněném stupni vzdělávání. Paní Bc. Lea Boďová - bývalá ředitelka MŠ v Napajedlích a současná pracovnice ČŠI - je na našich akcích již "vítaným inventářem". Každý den připravovuje pro dětské účastníky zajímavý dvouhodinový program. Ten je zaměřen nejen na protažení kostí v pohybových aktivitách, dává příležitost ke ztvárňování zajímavých výrobků a k poznávání krásných přírodních oblastí v okolí rekreačního střediska, ale poskytuje také pole realizace pro malé předškoláčky a začínající školáčky, kteří tak mohou projevit a uplatnit své dovednosti, logické uvažování a vědomosti v netradičních úkolech. V posledních letech se stává pravidlem, že při větším počtu dětských účastníků odpolední program pro děti dělíme do dvou skupin dle věku.
     Akce se, jak víme z reakcí rodičů, letos opět zdařila a máme novou energii a enthusiasmus v campech pokračovat. Rozhodli jsme se je nazývat celostátním setkáním rodin s nadanými dětmi a domníváme se, že jim tento  název sluší. Nejen že se zde pravidelně scházejí rodiny na celorepublikové úrovni, ale máme důvod se domnívat, že tímto způsobem námi organizovanou akci také vnímají. Dostávají zde příležitost výměny zkušeností, setkávají se a konzultují s odborníky a získávají příklady praktických ukázek, co je s těmito dětmi doma i ve škole vhodné dělat, jak je prakticky v jejich vysokém potenciálu rozvíjet. Vždyť už ve filosofii našich campů zaznělo: „inteligence/talent nestačí, pokud se nevyužívá" a já bych k tomu dodala: „...a pokud se nerozvíjí". To také zůstává hlavním cílem našich celostátních setkání rodin s nadanými dětmi: dát příležitost pro rozvoj a následné využití zjištěných mentálních schopností a tento cíl bychom si chtěli zachovat nejen pro další - v pořadí již 13. - celostátní setkání rodin s nadanými dětmi, ale i pro veškeré aktivity, které Centrum nadání pořádá.
     Pro další vývoj setkání je snad nutné jen dodat, že se letos již podruhé vypravíme na Šumavu, jejíž krásy nám loni učarovaly - tentokrát do hotelu Zadov - s krásným výhledem na okolní horské hřebeny. Věříme, že nejen my se už nyní máme na co těšit.

© Jitka Fořtíková

© 2018 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz