INTERAKTIVNÍ DÍLNY PRO UČITELE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 

Nejbližší intereaktivní dílna pro učitele se koná  3.6.2010 při FZŠ Náměstí Curiových na Praze 1.    

 

Dílnu však můžeme uspořádat právě pro vaši školu nebo váš region. V případě zájmu nás kontaktujte na info@centrumnadani.cz.

 

O čem jsou interaktivní dílny 

Smyslem dílny je dát prostor pedagogům primární školy, aby si mezi sebou vytvořili síť pracovních kontaktů, na jejichž základě by mohla probíhat dlouhodobá výměna praktických zkušeností - tzv. "know-how" - jak se dá efektivně pracovat s nadanými dětmi v běžné třídě, kde s nimi funguje i celá řádka jinak individuálně odlišných spolužáků.

Pokud tuto otázku postavíme globálně, je velmi těžké najít účinný a komplexní způsob, jak se o individuálně integrovaného nadaného žáka v běžné třídě nebo dokonce o celou skupinku takto specifických dětí v běžné škole postarat. Ti z vás, kteří se ale odvážně do tohoto "souboje" pustili vědí, že se jim semtam nějaký úspěch zadařil. Připravili si jednu aktivitku nebo zajímavý úkol, který nadaného žáka zaujal a zabavil v době, kdy jste potřebovali s ostatními procvičit novou látku. Nebo jste možná vymysleli skupinovou aktivitu pro celou třídu, ve které se nadaný žák cítil dobře a výborně spolupracoval. Chceme vás proto vyzvat, abyste s tímto nápadem přišli "na trh". Tím trhem bude naše 1. dílna. Základní ideou totiž je, abyste právě vy dostali prostor pochlubit se a vyzkoušet váš úspěšný nápad se svými kolegy z jiného města, z jiné školy. Oni zase pro vás připraví obdobný kousek práce, který se možná bude zdát zajímavý vám a rádi si jej odvezete do své třídy prvňáčků či třeťáčků. Toto je v zásadě základní poslání našich interaktivních dílen.

 

A jako bonbónek pro vás jsme ještě vytvořili webové prostředí na našich stránkách, kde budete mít svůj unikátní přístup a budete sem moci své nápady v elektronické podobě ukládat, ale hlavně, budete si sami moci stahovat úspěšné nápady vašich kolegů.

 

Náš úkol pro vás:

 Podmínkou účasti na interaktivní dílně je prezentování v podstatě jakéhokoli nápadu, který zohledňuje učební charakteristiky a potřeby nadaných žáku (resp. „těch nejšikovnějších dětí" vaší třídy). Jakýkoli nápad, který jste buď sami vymysleli nebo převzali, k tomu účelu upravili a s úspěchem použili při výuce v běžné nebo speciální třídě. Každému z nás se už ve výuce přece mnohé povedlo. Fantazii se meze nekladou a dobrých nápadů není nikdy dost!

Např.:
Popis konkrétní strategie (organizace práce žáků ve třídě), která Vám umožnila účinně diferencovat výuku -např.reagovat na rozdílnou úroveň čtení v 1.třídě
• Efektivní systém hodnocení nadaného žáka
• Zajímavá škálu úkolů k určitému tématickému celku nebo problému
• Didaktická hra
• Námět na projekt a jeho zpracování
• Inspirativní zpracování IVP
• Příprava a reflexe vyučovací hodiny (zajímavá může být i VV nebo DRAMV)
• Pracovní listy
• Učební pomůcka

• atd.
Při vaší prezentaci můžete využít i krátkou videoukázku, powerpoint, komentovat fotky nebo vlastní práce dětí. Je třeba se připravit tak, aby jste vše podstatné stihli během max. 10 minut!

 


Další texty:

leták (Interaktivni_dilna_3.6.2010.doc)
© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz