Aktivity pro předškoláky

PROGRAM MALÝ ŠIKULA se obléká do nového pláště - FORTIQ EDUCATION! 

Představení programu Centra nadání pro předškoláčky od 2 do 6 let

Něco málo z historie programu

Centrum nadání začalo na podzim 2007 realizovat zajmové aktivity pro děti v předškolním věku. Nápad uspořádat systém pravidelných akcí pro děti od 2 let u nás dozrával delší dobu. S otevřením kanceláře a klubovny Centra nadání máme více možností tyto aktivity realizovat, navíc v září 2009 prošly prostory celkovou rekonstrukcí. Od září 2012 začal oficiálně fungovat klub Malý šikula i v několika partnerských školkách  ve formě kroužku. Od září 2016 se klub Malý šikula a jeho průběžný program transformuje ve tři intezivní programové dny zaměřené na celostní rozvoj osobnosti a intelektu nadaných předšokláků.

 

NĚKOLIK SLOV K ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

 Nejdříve je nutné říci, že jsme se snažili nabídnout program, který by splňoval naše ambice. Především, nabízíme průběžný program, nyní ve více programových variantách, abychom vyhověli režimu mladších dětí, ale poskytli prostor i dětem, které by rády program využívaly v celodenní variantě. Dále se chceme odklonit od tradičního hlídání nebo školkového programu a nabízet rodičům pro své děti zázemí, které by zároveň tvořilo program přímo zaměřený na rozvoj mentálních schopností předškoláků.

Realizujeme program vždy pro malý počet dětí v jedné skupince. Většina dětí, které se pravidelně programu účastní, již v minulosti prošlo psychologickou diagnostikou a spadá do kategorie dětí s mimořádným rozumovým nadáním. Některé děti byly vyšetřeny po zahájení činnosti v tomto klubu. Nicméně program je otevřený pro všechny děti. Ctíme princip otevřených dveří - tedy nabízíme aktivity všem dětem, které to zaujme a budou mít z předkládaných činností radost.

 

PRAVIDELNOST A KONTINUITA 

Při vysokém zájmu o naše kurzy na začátku tedy upřednostníme ty děti, které by chodily do klubu v pravidelném režimu - např. každou středu, účast ve více programových dnech je stále možná. Než se rozhodnete k pravidelné účasti formou permanentky, je umožněna návštěva ve formě ukázkového dne, které nezavazují k pravidelné účasti a dovolují si program skutečně plnohodnotně vyzkoušet.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ programu FORTIQ Education obecně

 Program se opírá o řízené herní a grafomotorické a empirické činnosti, které umožňují rozvoj některých rozumových funkcí v předškolním věku. Jedná se především o rozvoj postřehu, rychlé reakce, smyslu pro detail, analýzy a syntézy obrazu. Stejně tak se budou u dětí rozvíjet verbální a numerické schopnosti, práce s čísly a slovy (písmeny) na té úrovni, kde se dané dítě aktuálně nachází. Nechybí aktivity na rozvoj zvídavosti, dětského objevování a tvořivosti. Základní materiál, se kterým děti pracují, jsou autentické pracovní listy a materiály, dále deskové a společenské hry a stavebnice a výtvarné pomůcky (barvy, pastelky, šňůrky, dokreslovací knížky apod.). Značná pozornost je také věnována kompenzačním strategiím. U rozumově nadaných dětí je výzkumně prokázána vyšší koncentrace problémů s grafomotorikou a pohybovými dovednostmi. Proto je v programu pamatováno i na nácvik správného psaní, dokreslování tvarů a další cvičení, které uvolňují ruku a pomáhají připravit na školu. Do programu jsou (obzvláště v teplých měsících, kdy můžeme využívat i exteriérů naší zahrady) také začleněny pohybové aktivity formou týmových her tak, aby se napravoval často typický odpor dětí k aktivnímu pohybu. Program dne je strukturován tak, aby co nejlépe zohlednil individuální potřeby a schopnosti jednotlivých dětí. Toho lze dosáhnout především citlivým přístupem pedagoga a malou skupinkou, ve které děti fungují. Ctíme režim individuálního přístupu, naši programoví vedoucí mají ke všem dětem velmi osobní vztah a program každého setkání přizpůsobují aktuálnímu složení dětí v daný termín. Proto je pro nás nezbytné vědět dopředu, kdy dítě do programu přijde. 

 

Umístění a možnosti prostoru, kde Klub probíhá

 Klubovna, kde se děti scházejí, má tři oddělené místnosti, tři toalety a malou kuchyňku. Je vybavena velkým množstvím deskových her, hraček, skládaček, knížek a dalšího kreativního materiálu. V rámci činnosti ověřujeme i nové hry, didaktické pomůcky pro předškolní děti, inovativní pedagogické postupy a metody, tvoříme vlastní pracovní listy a učebnice. Ty se v klubu v průběhu roku pravidelně využívají. Počet zajímavých her a stavebnic stále stoupá. Sledujeme aktuální nabídku firem, které didaktický materiál pro děti vyrábějí, a neustále doplňujeme naše vybavení o nové hlavolamy, logické nebo další společenské hry. Spolupracujeme také se Světem deskových her, který pro nás připravuje pravidelné ukázky novinek z oblasti deskových a společenských her.

 

Klubovna se nachází v přízemí domu a malou chodbou v domě je možné se dostat na zahradu, kde si děti mohou hrát v bezpečném prostředí chráněném od ruchu silnice. Před naším sídlem je navíc skvostné dětské hřiště s plotem chráněnou sekcí pro děti do šesti let s velkou kluzavkou, pískovištěm, houpadly a skákadly. V okolí hřiště se nachází park Hadovka s vnitřním chodníčkem pro možné další venkovní aktivity. Venkovní programy opět přizpůsobujeme povaze nadaných dětí, ponecháváme prostor pro volnou hru, ale i při venokvních činnostech zařazujeme rozvojové aktivity (terénní šifrovačky, stopovačky, hledání předmětů, práce ve skupinkách, objevování jevů v přírodě).

 

Váš oblíbený program pro předškolní děti ve věku 2 - 7 let pokračuje se svými aktivitami. Na základě zpětné vazby od rodičů a spolu s potřebou neustále zvyšovat kvalitu našich služeb jsme transformovali průběžný program Malý šikula do nového systému rozvojových lekcí FORTIQ Education. Program bude od 19. září 2016 probíhat nadále v našem sídle v Dejvicích (pondělí, středa, pátek).

FORTIQ Education

Náš program nyní pobíhá ve třech samostatných programových dnech. Pondělní lekce povede Václav Fořtík a zaměřuje se na intenzitvní rozvoj a podporu intelektu, středeční program je veden kvalifikovaným psychologem a soustředí se na předškolní přípravu, zlepšení psychomotorických dovedností, naladění na školní režim. Páteční program nemůže opominout oblíbené experimentování a konstruktérství a je obohacen o aktivity emočně-sociálního rozvoje, které jsou často problematickým místem osobnosti nadaných předškoláků. 

 

LETNÍ PROVOZ CENTRA NADÁNÍ

 V letních měsících klubovna Centra nadání nezeje prázdnotou, jak tomu bývá v mateřských školách, ale hemží se zajímavými programy pro děti a mládež. Utichá tedy celoroční režim šikulky, ale v týdenních programech nabízíme atraktivní LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KLUBU MALÝ ŠIKULA s ověřenými lektorskými týmy učitelek, které se i během roku setkávají s našimi šikuly. Tento týdenní program má kondenzovanou podobu, je naplněn výlety a činnostmi seřazenými do uceleného tematického bloku. Témata na letní program vždy zveřejňujeme s příchodem nového kalendářního roku, aby rodiče měli včas možnost pro program své děti zaregistrovat. Na základě letních programů vydáváme metodické publikace, kde se snažíme zúročit aktivity, nápady a pracovní materiály ověřené na kompaktní skupince dětí v týdenním letním programu. Prozatím jsme vytvořili dvě publikace: SE ŠIKULOU ZA DOPRAVOU (vydalo nakladatelství Triton, březen 2010) a SE ŠIKULOU ZA ZVÍŘÁTKY (vyšlo v listopadu 2010). Rádi bychom v edici SE ŠIKULOU pokračovali i nadále a přinášeli tak rodičům i učitelům novou inspiraci pro práci s nadanými a šikovnými dětmi ve věku 2-6 let. V letních měsících pořádáme také celostátní setkání pro rodiny s nadanými dětmi, kam pravidelně jezdí i rodiny s našimi šikuly a šikulkami. Velikost těchto akcí se každoročně rozrůstá a počty účastníků převyšují i 150 osob. Proto jsme v posledních dvou letech volili variantu dvou týdenních setkání oddělených dle věku dětí na CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN S NADANÝMI PŘEDŠKOLÁKY a celostátní setkání rodin s nadanými dětmi školního věku. V roce 2011 jsme o letních prázdninách navštívili v rámci mezinárodního celsotátního setkání i VYSOKÉ TATRY u našich slovenských sousedů.

 

Těšíme se na setkání s vámi a především s vašimi dětmi. Zkušenosti naší dlouholeté paní učitelky a ideového průkopníka programu - Mgr. Stáni Kuruczové - naleznete v pdf textu dole. Při hlubším zájmu neváhejte vyplnit elektronickou přihlášku v této sekci. Zde naleznete i ceník a technické informace o průběhu dne.

 


Další texty:

První reflexe fungování Klubu Malý šikula (Klub_MS_ocima_pedagoga.pdf)
MALÝ ŠIKULA VE ŠK. ROCE 2009/2010 (sikula_2009-2010.pdf)
© 2017 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz