Vzdĕlávání učitelů

Odborná konzultace

Centrum nadání nabízí všem školám a jejich učitelům možnost konzultovat problémy spojené s výchovou a vzděláváním svých nadaných žáků přímo v prostorách jejich školy. Je chápána jako efektivní propojení hospitací přímo ve vyučování a následné odborné diskuze, která má učitelům pomoci nalézat možné způsoby řešení konkrétních pedagogických situací jako je např.: tvorba a realizace individuálních vzdělávacích plánů, výuky nadaných žáků ve skupině/speciální třídě, otázky spojené s volbou vhodných výchovných a vzdělávacích strategií pro konkrétního žáka/y (přeskočení ročníku, obohacování výuky,...), s volbou metod a forem výuky, s problematikou hodnocení nadaných žáků, s volbou vhodných vyučovacích pomůcek nebo s komunikací s rodiči. Cíle a obsah konzultace budou předem písemně stanoveny jako výsledek dohody mezi odborníkem, který konzultaci poskytuje a školou/učiteli. Konzultace je možno využít jak jednorázově, tak opakovaně jako možnosti kontinuálního sledování řešení problémů dané školy (odborná supervize).

Cena a obsah konzultace bude stanoven dle vámi zadaných kritérií na míru vašim požadavkům. V případě zájmu neváhejte nás kontaktovat: info@centrumnadani.cz.

© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz