Vzdĕlávání učitelů

 Centrum nadání považuje další vzdělávání pedagogických  pracovníků za stěžejní pilíř v péči o nadané žáky. Právě proto jsme se rozhodli v rámci naší organizace dávat pedagogům, speciálním pedagogům, psychologům, pedagogům volného času či předškolním pedagogům příležitost zvyšovat svou kvalifikaci v práci s nadaným dítětem/žákem. V současné době máme akreditovanou vzdělávací nabídku kurzů pro učitele základních škol, kurzy DVPP pravidelně aktualizujeme.

Uvítáme rádi vaše náměty na obsahy kurzů, příspěvky do interaktivních seminářů nebo do naší webové databáze aktivit či nabídky lektorské spolupráce. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Centrum nadání 

© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz