Diagnostické dny

Diagnostické dny jsou aktivitou, která podporuje zjišťování a následné vzdělávací a výchovné intervence pro skupinu mimořádně nadaných dětí a mládeže. V rámci diagnostických dnů samozřejmě nepracujeme s žádnou formou "předvýběru", může se tedy na tyto aktivity přihlásit volně kdokoliv.

Diagnostické dny jsou pravidelné diagnostické a poradenské akce, v současné době převážně realizované v prostorách sídla Centra nadání. Formát diagnostických dnů je tak obohacen akcemi v intimnějším prostředí, máme k dispozici dvě testovací místnosti a jednu hernu. Zde je také možné zapůjčit domů hry, odborné publikace nebo zajímavou beletrii. Diagnostické dny jsou někdy organizovány ve spolupráci se školami, které  pro své žáky realizují programy pro rozvoj jejich mimořádného nadání. Část programu je také věnována volnočasovým a herním aktivitám pro nadané děti v předškolním a školním věku, které tvoří alternativu průběžného doplňkového programu, je-li ze strany rodičů (a dětí) o tuto nabídku zájem. Tento program dobře vyplňuje čas, kdy děti spolu s rodiči např. čekají na vyhodnocení testu. Akce jsou realizovány v týmu odborníků, kteří kontinuálně s Centrem nadání spolupracují nebo jsou přímo jeho členy.

Termíny a program akcí jsou vždy spolu s přihlašovacím formulářem uveřejněny na webu Centra nadání. Na akci je vždy nutné se předem elektronicky popř. telefonicky přihlásit, neboť akce bývají často účastnicky početné a není jinak možné garantovat zajištění diagnostiky.

© 2024 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz