Odborné prezentace

Na této stránce budeme uvádět a postupně aktualizovat zajímavé odborné články, které by mohli být zajímavé pro dvě základní skupiny veřejnosti - a to pro rodiče nadaných dětí ale také pro pedagogické pracovníky. Domníváme se totiž, že odborných článků k problematice výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných dětí je v našem státě poměrně málo. Pokud nějaká literatura (odborné monografie) v češtině či slovenštině existuje, je to otázkou posledních několika let, kdy tyto publikace byly napsány nebo přeloženy. Proto jedna z oblastí textů, které na této stránce naleznete, nebude jen naše vlastní produkce, ale např. také recenze těch několika existujících publikací, které si můžete na našem trhu zakoupit nebo zapůjčit v knihovně.Vítejte tedy v sekci odborných prezentací! 

JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, 2006.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: GRADA, 2008. 

DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty, aneb nadání má každý. Praha: Nakladatelství LN, 2005. 

LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa - jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. 1. vydání. Bratislava: IRIS, 2001.

FOŘTÍKOVÁ, J. Talent a nadání - jejich rozvoj ve volném čase. 2. revidované vydání. Praha: IDM MŠMT, 2009. 

STERNBERG, R. J. Úspěšná inteligence: jak rozvíjet praktickou a tvůrčí a inteligenci. Praha: GRADA, 2001.

FOŘTÍK, V., FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007.

CAMPBELL, J. R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál, 2001.

FOŘTÍKOVÁ, J.(Ed.), RENZULLI, J., REISOVÁ, S., MONTGOMERY, D., JURÁŠKOVÁ, J. Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: TRITON, 2008.

MACHŮ, E. Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy. Brno: PdF MU, 2006.
KOLEKTIV AUTORŮ. Práce s talentovanou mládeží. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25. - 27. 9. 2008 v Brně. Brno: JCMM, 2008.

Doporučujeme následující webové stránky:

http://www.centrumnadani.cz
http://www.nadanedite.cz
http://www.talenty.eu
http://www.nadanedeti.cz

A ze zahraničních webů především:

http://www.echa.ws
https://world-gifted.org
http://www.centrumnadania.sk
http://cty.jhu.edu
http://www.hoagiesgifted.org

http://www.eddept.wa.edu.au/gifttal  
http://www.indiana.edu/~intell/map.shtml
http://www.nadanie.sk
http://www.renzullilearning.com
http://www.gifted.uconn.edu/NRCGT.html

 

© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz