AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

SPOLEČENSKÁ AKCE

V neděli 29.8.2021od 15:00 do cca 18:00 proběhne v klubovně a na zahradě (za dobrého počasí budeme i grilovat) spolešenská akce pro děti, mládež i rodiny zaměřená na povídání si o našich podzimních aktivitách, vzdělávání, hrách ... Zájem o účast je potřeba hlásit na: vaclav.fortik@mensa.cz, popř. 603 234 368.

 

 

PŘÍMĚSTSKÉ CAMPY ROZVOJE SCHOPNOSTÍ

 

1. ZŠ HEURÉKA, LIBOCHOVIČKY - 2. - 6. 8., doporučený věk 6 - 14 let

2. KLUBOVNA CENTRA NADÁNÍ, PRAHA  6 - 9. - 13. 8.doporučený věk 4 - 14 let

3. KLUBOVNA CENTRA NADÁNÍ, PRAHA 6 - 23. - 27. 8.doporučený věk 8 - 16 let

 

CENA: 2.900,-Kč (+ strava pokud o ní máte zájem 500,-Kč)

Záloha: 900,-Kč Libochovičky / 1.100,- Ph6 

Vzhledem k situaci jsou přihlášky zatím mailem a camp se neplatí celý, jen plně vratná záloha (při nemožnosti camp uskutečnit).

Hlaste se prosím: vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368

 

 

 

 

ON - LINE VÝUKA - obohacování učiva. Lze se průběžně přidávat k naší on-line výuce pro všechny ročníky od předškoláků po 9. třídu. Jde o obohacování učiva zaměřené na funkční gramotnost - početní, finanční, čtenářskou i praktickou. Pokud máte pocit, že Vaše děti "začínají mentálně upadat", lze si již některou  probíhající lekci  vyzkoušet a následně se k on-line výuce přidat - 603 234 368, vaclav@fortiq.cz. 

 

 

PED Academy School, základní škola na Praze 8

PED Academy School je sice nová, ale stojí na základech ověřeného programu PED Academy, ve kterém žáci dosahují bilingválnosti v anglickém jazyce, mají výborné akademické znalosti  a rostou z nich vyzrálé, samostatné osobnosti.

 

Přijímáme děti nejen do první třídy, ale v případě zájmu jsme připraveni otevřít i vyšší ročníky prvního stupně. Veškeré informace na www.pedacademy.cz, v případě dotazů nás kontaktujte na: 725 947 074

 

 

Aktualizovaná nabídka psychodiagnostických služeb pro školní rok 2020/2021

 

V souvislosti s opatřeními COVID19 a rozjezdem nového školního roku jsme pro vás připravili změnu v oblasti psychologické diagnostiky dětí. Navázali jsme spolupráci s MŠ Tetty, Praha 6 - Petřiny, kde od září pro vás realizujeme víkendové diagnostické dny.

 

Můžeme nabídnout hygienicky více vyhovující a vstřícné prostředí, klid na testy a také výbornou dostupnost v pěší vzdálenosti od metra A - Petřiny. Termíny diagnostických dnů jsou již zveřejněny. Dochází i k mírné úpravě ceníku služeb a preferujeme platby převodem. Věříme, že veškerá opatření přispějí k hladšímu zvládnutí koronavirové situace a budeme nadále moci uspokojit vaše potřeby v oblasti zjišťování rozumových předpokladů vašich dětí. Více informací o obsahu diagnostiky a nabízených službách zde. Přihlašování probíhá výhradně online v našem formuláři diagnostické dny.  

 

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

NEJBLIŽŠÍ DIAGNOSTICKÉ DNY - přihlašování

Nabízíme testování v nových lokalitách. Testujeme nadále pravidelně min. jednou týdně ve všedních dnech v našem sídle Zavadilova 3, Praha 6 (omezená kapacita). Vypisujeme také termíny na partnerských školách. Vybírejte tedy z nabídky diagnostických termínů s ohledem k lokalitě, která je vám nejblíže. Nově testujeme také komplexní školní zralost.

 

 

 

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Centrum nadání realizuje činnost KROUŽKŮ ZÁBAVNÉ LOGIKY. Kroužky jsou určeny dětem ve věku 4 - 20 let a probíhají v klubovně Centra nadání a na spolupracujících školách. Máte-li o kroužek zájem - ať již na Vaší škole nebo ve formě návštěvy našeho centra, vyplňte přihlášku, tu naleznete v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY stejně tak jako podrobnější popis jeho fungování.  Měli byste chuť i na vaší škole zřídit podobný kroužek? Ozvěte se nám. Vice informací o kroužku je v tomto letáčku.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2021 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz