AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

SPOLEČENSKÁ AKCE

KDY: NEDĚLE 18.6.2023, 15:00 - 18:00  (další akce 16.7., 3.9.)

KDE: klubovna CN, zavadilova 1297/3, praha 6

CO: grilování (popř. toastování za špatného počasí), diskuse o školách a letních aktivitách

vaclav.fortik@mensa.cz, popř. 603 234 368.

 

LETNÍSETKÁNÍ RODIN A CAMP PRO MLÁDEŽ

Kdy: 1.7. - 8.7. 2023 (lze přijet již 30.6.)  

Kde: Hotel Roxana, Rokytnice n. J.

Předběžná cena za pobyt:  1.100,-Kč registrační poplatek 

+ (doplatek do 10.6.2023 - cena orientační, uvidíme, co inflace)

7.900,-Kč za 8 dnů/nocí  (pro osoby od 2,99 roku )

6.900,-Kč za 7 dnů/nocí

5.900,- Kč za 6 dnů/nocí

4.900,- Kč za 5 dnů/nocí

3.900,-Kč za 4 dny/nocí 

2.900,-Kč za 3 dny/nocí

(děti 0 - 2,99  100/noc)

V rámci akce bude možnost i diagnostiky a poradenství (výběr školy, obohacování výuky ...). 

Kontakt: vaclav.fortik@mensa.cz

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ CAMPY    (doporučený věk 6+, se starším sourozencem 4+)

KDE: ZAVADILOVA 1297/3, PRAHA 6

KDY: 17.-21.7.2023  a   28.8.- 1.9.2023,  denně od 8:30 do 17:00  (řízenný program od 9:00 do 16:00)

Cena: 3.300,-Kč (bez oběda) + 600,- (s obědem)

Co: deskové, společenské a počítačové hry, angličtina, rozvoj logického myšlení, strukturovaný program dle věku a zájmu účastníků

Zájem hlaste: vaclav.fortik@mensa.cz, 603234368.

 

ON-LINE LEKCE - do konce května (pak opět od konce září 2023)

STŘEDA      18:30   -  OBOHACOVÁNÍ VÝUKY (5 +)

 

Aktivity od 20. 9. 2023 do 31. 3. 2024 v klubovně - Zavadilova 3, Praha 6

Středa

16:15 - 17:15 předškolní přípravka na výběrové školy

16:50 - 17:50 přípravka na CERMAT testy a na OSP

Čtvrtek 

15:30 - 16:30 předškolní přípravka na výběrové školy

16:00 - 17:00 Přípravka na VG/SŠ - Angličtina, OSP

17:00 - 18:00 předškolní přípravka na výběrové školy

Pátek

14:00 – 17:00 individuální lekce a lekce v malé skupině 

Přípravka na VG - CERMAT, OSP, všeobecný přehled, IQ, logický úsudek 

Předškolní přípravka

Herní klub

 Kontakt: vaclav.fortik@mensa.cz

 

 

 
ON - LINE VÝUKA - obohacování učiva. Lze se průběžně přidávat k naší on-line výuce pro všechny ročníky od předškoláků po 9. třídu. Jde o obohacování učiva zaměřené na funkční gramotnost - početní, finanční, čtenářskou i praktickou. 603 234 368, vaclav@fortiq.cz. 
 

  

 

Aktualizovaná nabídka psychodiagnostických služeb pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s opatřeními COVID19 a rozjezdem nového školního roku jsme pro vás připravili změnu v oblasti psychologické diagnostiky dětí. Navázali jsme spolupráci s MŠ Tetty, Praha 6 - Petřiny, kde od září pro vás realizujeme víkendové diagnostické dny.

 

Můžeme nabídnout hygienicky více vyhovující a vstřícné prostředí, klid na testy a také výbornou dostupnost v pěší vzdálenosti od metra A - Petřiny. Termíny diagnostických dnů jsou již zveřejněny. Dochází i k mírné úpravě ceníku služeb a preferujeme platby převodem. Věříme, že veškerá opatření přispějí k hladšímu zvládnutí koronavirové situace a budeme nadále moci uspokojit vaše potřeby v oblasti zjišťování rozumových předpokladů vašich dětí. Více informací o obsahu diagnostiky a nabízených službách zde. Přihlašování probíhá výhradně online v našem formuláři diagnostické dny.  

 

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás telefonicky: 603234368 nebo emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2023 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz