AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

 

SPOLEČENSKÁ AKCE

Zájem o účast je potřeba hlásit na: vaclav.fortik@mensa.cz, popř. 603 234 368.

Další společenská akce proběhne v neděli 19. 6. od 15:00 v klubovně Centra nadání - Zavadilova 1297/3, Praha 6 a bude spojena s volnou diskusí a hraním deskových her. 

 

LETNÍ SETKÁNÍ RODIN A CAMP PRO MLÁDEŽ

Kdy: 2.7. - 9.7. 2022  (lze přijet už 1.7. VEČER, cena je pak navýšena)

Kde: Hotel Roxana, Rokytnice n.J.

Cena:

1000,-Kč - organizační poplatek  (plně vratné, když by akce nemohla být uskutečněna)

+ 6.200,-Kč/osobu - za 7 nocí, při jiném počtu se cena mění - splatné měsíc před akcí.

+ 5.550,-Kč/osobu -  za 6 nocí - splatné měsíc před akcí.

+ 5.100,-Kč/osobu -  za 5 nocí - splatné měsíc před akcí.

+ 4.600,-Kč/osobu -  za 4 nocí - splatné měsíc před akcí.

*cena platí, nestoupne-li inflace ještě více (ceny upraveny po domluvě s panem majitelem)  pokud ano, bude nárůst ceny kopírovat inflaci.

 

Co: diskuse, přednášky, deskové, společenské i počítačové hry, Palermo, Minecraft, Roblox, Poker, RPG, X- Box, Bang, Wervolfové, Lovci noci... Výběr vhodných škol pro děti i mládež. 

Mládež nad 15 let může jet samostatně (i ti/y budou mít přidělenu zodpovědnou osobu), pod 15 let se musíme domluvit na zodpovědné osobě. Pro samostatně jedoucí mládež jsou již místa téměř obsazena, místa jsou pro děti a mládež jedoucí s rodiči - dejte mi prosím vědět Váš případný zájem co nejdříve.

Kontaktní osoba: Václav Fořtík, 603 234 368, vaclav.fortik@mensa.cz.

 

Letní příměstské campy - doporučený věk 6 +

18. - 22. 7. 2022 - ZŠ Métis

1. - 5. 8. 2022 - ZŠ Heuréka

 

29. - 31. 8. 2022 - Minicamp  Klubovna Centra nadání - cena 1.950,-Kč (+ 400,-Kč obědy a svačiny)

Předběžný zájem hlaste: Václav Fořtík, 603 234 368, vaclav.fortik@mensa.cz 

 

Aktivity od 19. 9. 2022  v klubovně - Zavadilova 3, Praha 6

 

 

Středa

16:00 - 17:00 předškolní přípravka na výběrové školy

16:30 - 17:30 přípravka na CERMAT testy a na OSP

 

Čtvrtek 

16:00 - 17:00 předškolní přípravka na výběrové školy

16:30 - 17:30 přípravka na CERMAT testy a na OSP

 

 

Pátek

14:00– 17:00 individuální lekce

 

  

 
ON - LINE VÝUKA - obohacování učiva. Lze se průběžně přidávat k naší on-line výuce pro všechny ročníky od předškoláků po 9. třídu. Jde o obohacování učiva zaměřené na funkční gramotnost - početní, finanční, čtenářskou i praktickou. 603 234 368, vaclav@fortiq.cz. 

 

 On-line lekce jsou obvykle ve středu (od září i ve čtvrtek) od 18:30 do cca 19:15

 

 

Aktualizovaná nabídka psychodiagnostických služeb pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s opatřeními COVID19 a rozjezdem nového školního roku jsme pro vás připravili změnu v oblasti psychologické diagnostiky dětí. Navázali jsme spolupráci s MŠ Tetty, Praha 6 - Petřiny, kde od září pro vás realizujeme víkendové diagnostické dny.

 

Můžeme nabídnout hygienicky více vyhovující a vstřícné prostředí, klid na testy a také výbornou dostupnost v pěší vzdálenosti od metra A - Petřiny. Termíny diagnostických dnů jsou již zveřejněny. Dochází i k mírné úpravě ceníku služeb a preferujeme platby převodem. Věříme, že veškerá opatření přispějí k hladšímu zvládnutí koronavirové situace a budeme nadále moci uspokojit vaše potřeby v oblasti zjišťování rozumových předpokladů vašich dětí. Více informací o obsahu diagnostiky a nabízených službách zde. Přihlašování probíhá výhradně online v našem formuláři diagnostické dny.  

 

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás telefonicky: 603234368 nebo emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2022 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz