AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ AKCE CENTRA NADÁNÍ 2019 SPUŠTĚNO

 Tak jako již posledních 15 let pořádá Centrum nadání letní příměstské a potové akce. Můžete vybírat z nabídky příměstských týdnů v sídle Centra nadání na Praze 6 nebo se rozhodnout pro první červencový pobytový camp (30. 6. - 7. 7. 2019) v osvědčeném Juniorhotelu Roxana na pomezí Jizerských hor a Krkonoš s bohatým programem a neformálním rozvojem schopností, myšlení i tvořivosti dětí od 10 let. Pro mladší záíjemce zůstává možnost využít nabídky pobytu rodin, které jako již několik let kloubíme s touto příjemnou pobytovoou akcí. Více informací naleznete v sekci campy pro mládež a v případě zájmu se nezapomeňte elektronicky přihlásit  a využít možnosti nejvýhodnější slevy, která končí 31.ledna 2019.  

 

  

FORT IQ EDUCATION NA PRAZE 6
pro děti předškolní i školní (i zapojené v domácím, či komunitním vyučování)

Organizační zajištění: Václav Fořtík, e-mail: vaclav@fortiq.cz, tel.: 603 234 368

Lektorské zajištění: Barbora Drvotová, Alena Marková, Václav Fořtík

Místo konání 

Praha 6, Zavadilova 1297/3 – pondělí / čtvrtek / pátek

Předškolní přípravka 

13:00 - 14:00 Pracovní listy, hádanky, stavebnice

14:00 - 15:00 Předškolákovy týdeníčky

15:00 - 16:00 Kroužek zábavné logiky 

(lze odcházet až 16:45) 

Cena: 200,-Kč/ zkušební program

 

Nová nabídka psychodiagnostických služeb

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

Od 1. 11. 2018 dochází k úpravě ceníku diagnostických a poradenských služeb. více v sekci DIAGNOSTICKÉ DNY - DIAGNOSTIKA & PŘIHLAŠOVÁNÍ.

 

NEJBLIŽŠÍ DIAGNOSTICKÉ DNY - přihlašování

Nabízíme testování v nových lokalitách. Testujeme pravidelně min. dvakrát týdně v našem sídle Zavadilova 3, Praha 6. Vypisujeme také termíny na partnerských školách. Vybírejte tedy z nabídky diagnostických termínů s ohledem k lokalitě, která je vám nejblíže. Nově testujeme také komplexní školní zralost.

 

Sobota 25.5.2019 - Sídlo CN, Zavadilova 1297/3, Praha 6

Pondělí 27.5.2019 - Sídlo CN, Zavadilova 1297/3, Praha 6

Neděle 2.6.2019 - Sídlo CN, Zavadilova 1297/3, Praha 6

Pondělí 3.6.2019 - Sídlo CN, Zavadilova 1297/3, Praha 6

Čtvrtek 6.6.2019 - Sídlo CN, Zavadilova 1297/3, Praha 6

  

Novinky Centra nadání v oblasti DVPP

 Nabízíme systémovou podporu učitelům mateřských a základních škol. Máme akreditované programy pro základní školy, zaměřené na vzdělávání mimořádně nadaných žáků, dále školíme problematiku rozvoje intelektu u předškolních dětí. Nově jsme akreditovali také navazující dvoudílný kurz "Osobnostní podpora učitelů mateřských škol 1 a 2". Kurz může sloužit jako vstupní brána k návazné osobní podpoře jednotlivých pedagogů, a to jak v podobě mentoringu, coachingu nebo supervize. Lektorkami programů a realizátorkami následné podpory jsou Mgr. Michaela Svobodová, PhD. a PhDr. Jitka Fořtíková, PhD. Více se o programech dočtete zde.  

 

KVÍZY A HÁDANKY pro vaši pravidelnou denná dávku intelektu

 Máte-li zájem o pravidelné zasílání pracovních listů, hádanek, kvízů s obtížností pro děti od 2 let do 12 let (verbální, matematické, prostorové úlohy, kreativita, důvtip), přihlaste se na www.fortiq.cz. Rozesílání pracovních listů více než 2200 rodinám a institucím se transformovalo v pravidelné zveřejňování volně přístupných zadání na naší facebookové stránce. Na facebooku jsou i úlohy pro dospělé, nejen pro děti. Jednou za 1/4 roku budou nejlepší úlohy Terminus clubu z facebookové stránky viset také na našem webu v sekci TERMINUS CLUB - ÚLOHY, můžete si volně stahnout i zde.
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Centrum nadání realizuje činnost KROUŽKŮ ZÁBAVNÉ LOGIKY. Kroužky jsou určeny dětem ve věku 4 - 20 let a probíhají v klubovně Centra nadání a na spolupracujících školách. Máte-li o kroužek zájem - ať již na Vaší škole nebo ve formě návštěvy našeho centra, vyplňte přihlášku, tu naleznete v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY stejně tak jako podrobnější popis jeho fungování.  Měli byste chuť i na vaší škole zřídit podobný kroužek? Ozvěte se nám. Vice informací o kroužku je v tomto letáčku.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2019 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz