AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

PŘÍPRAVKOVÝ SPECIÁL

 

V neděli 7. 3.  se v on-line formě uskuteční přípravkový speciál.

a) Předškolákům mířícím na náročné ZŠ - tento termín primárně PORG a to i na on-line variantu

b) školákům mířícím na víceletá gymnázia s vlastními testy obecných studijních předpokladů - intelekt, logika, matematika, všeobecný přehled... (PORG, Kepler, Sázavská ...).

c) TEST z AJ - na mnoha školách je školní část tvořena testem z AJ, budeme jak prověřovat,  tak připravovat na jeho zvládnutí...

Čas:  9:00 - 12:00 

          9:30 - 12:30  školáci  AJ/OSP

        12:45 - 15:45  školáci  AJ/OSP

Předškoláci budou jen dopoledne

Školáci budou buď dopoledne nebo odpoledne nebo celý den.

Cena: 1.500,-Kč dopo/odpoledne, 2000,-Kč - celý den (školáci)

Zájemci kontaktujte mailem nebo telefonicky: Václav Fořtík, vaclav@fortiq.cz, 603 234 368

 

 

ON - LINE VÝUKA - obohacování učiva

Počínaje listopadem startuji on-line výuku pro všechny ročníky od předškoláků po 9. třídu. Půjde o obohacování učiva zaměřené na funkční gramotnost - početní, finanční, čtenářskou i praktickou. Pokud máte pocit, že Vaše děti "začínají mentálně upadat", lze si již některou  probíhající lekci  vyzkoušet a následně se k on-line výuce přidat - 603 234 368, vaclav@fortiq.cz. 

http://www.centrumnadani.cz/krouzek-zabavne-logiky/prihlaska/91.html

 

JARNÍ SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI A MLÁDEŽE - posuna na vhodnější termín z března ...

 

OD PÁTKU ???16. DO NEDĚLE 18.4.2021??? se v hotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou uskuteční tradiční akce se spoustou diskusí, deskových a společenských her...  Zájemci o pobyt pište nebo volejte - vaclav@fortiq.cz , 603 234 368. Samostatně jedoucí mládež musí být starší 15 let, JINAK V DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

 

 

FORT IQ EDUCATION NA PRAZE 6  

Přípravky na výběrové ZŠ a SŠ jsou v době karantény jen on-line + individuální konzultace se po dohodě konají každý všední den od 16:00 do 17:00, v pátek již od 14:00.

 

 

Aktualizovaná nabídka psychodiagnostických služeb pro školní rok 2020/2021

 

V souvislosti s opatřeními COVID19 a rozjezdem nového školního roku jsme pro vás připravili změnu v oblasti psychologické diagnostiky dětí. Navázali jsme spolupráci s MŠ Tetty, Praha 6 - Petřiny, kde od září pro vás realizujeme víkendové diagnostické dny.

 

Můžeme nabídnout hygienicky více vyhovující a vstřícné prostředí, klid na testy a také výbornou dostupnost v pěší vzdálenosti od metra A - Petřiny. Termíny diagnostických dnů jsou již zveřejněny. Dochází i k mírné úpravě ceníku služeb a preferujeme platby převodem. Věříme, že veškerá opatření přispějí k hladšímu zvládnutí koronavirové situace a budeme nadále moci uspokojit vaše potřeby v oblasti zjišťování rozumových předpokladů vašich dětí. Více informací o obsahu diagnostiky a nabízených službách zde. Přihlašování probíhá výhradně online v našem formuláři diagnostické dny.  

 

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

NEJBLIŽŠÍ DIAGNOSTICKÉ DNY - přihlašování

Nabízíme testování v nových lokalitách. Testujeme nadále pravidelně min. jednou týdně ve všedních dnech v našem sídle Zavadilova 3, Praha 6 (omezená kapacita). Vypisujeme také termíny na partnerských školách. Vybírejte tedy z nabídky diagnostických termínů s ohledem k lokalitě, která je vám nejblíže. Nově testujeme také komplexní školní zralost.

 

Čtvrtek     11. 2. 2021 Centrum nadání, Zavadilova 3, Praha 6

PONDĚLÍ 15.2. 2021 Centrum nadání, Zavadilova 3, Praha 6

 

 

KVÍZY A HÁDANKY pro vaši pravidelnou denná dávku intelektu

 Máte-li zájem o pravidelné zasílání pracovních listů, hádanek, kvízů s obtížností pro děti od 2 let do 12 let (verbální, matematické, prostorové úlohy, kreativita, důvtip), přihlaste se na www.fortiq.cz. Rozesílání pracovních listů více než 2200 rodinám a institucím se transformovalo v pravidelné zveřejňování volně přístupných zadání na naší facebookové stránce. Na facebooku jsou i úlohy pro dospělé, nejen pro děti. Jednou za 1/4 roku budou nejlepší úlohy Terminus clubu z facebookové stránky viset také na našem webu v sekci TERMINUS CLUB - ÚLOHY, můžete si volně stahnout i zde.
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Centrum nadání realizuje činnost KROUŽKŮ ZÁBAVNÉ LOGIKY. Kroužky jsou určeny dětem ve věku 4 - 20 let a probíhají v klubovně Centra nadání a na spolupracujících školách. Máte-li o kroužek zájem - ať již na Vaší škole nebo ve formě návštěvy našeho centra, vyplňte přihlášku, tu naleznete v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY stejně tak jako podrobnější popis jeho fungování.  Měli byste chuť i na vaší škole zřídit podobný kroužek? Ozvěte se nám. Vice informací o kroužku je v tomto letáčku.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2021 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz