AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ RODIN A MINICAMP PRO MLÁDEŽ

 

Kdy: 28.10. - 31.10. 2021  (lze přijet už 27.10. odpoledne)

Kde: Hotel Roxana, Rokytnice n.J.

Cena:

800,-Kč - organizační poplatek  (jako plně vratná záloha, když by akce nemohla být uskutečněna)

+ 1.950,-Kč/osobu (za 3 noci, při jiném počtu se cena mění) - splatné na místě nebo těsně před akcí.

Co: diskuse, přednášky, deskové, společenské i počítačové hry, Palermo, Minecraft, Roblox, Poker, RPG, X- Box, Bang, Wervolfové, Lovci noci... Výběr vhodných škol pro děti i mládež. Součástí akce bude i simulace přijímaček na elitní školy a mnoho dalšího.

Mládež nad 15 let může jet samostatně, pod 15 let se musíme domluvit na zodpovědné osobě.

Kontaktní osoba: Václav Fořtík, 603 234 368, vaclav.fortik@mensa.cz.

 

 

 

SPOLEČENSKÁ AKCE

V neděli 19.9.2021od 15:00 do cca 18:00 proběhne v klubovně a na zahradě (za dobrého počasí budeme i grilovat) společenská akce pro děti, mládež i rodiny zaměřená na povídání si o našich podzimních aktivitách, vzdělávání, hrách ... Zájem o účast je potřeba hlásit na: vaclav.fortik@mensa.cz, popř. 603 234 368.

 

Další společenská akce proběhne v neděli 24.10. a bude spojena se křtem knih

Zábavná matematika a logika II

Rébusy a hlavolamy

Co se kole nás děje

 

 

Aktivity 2021/22 od 20.9.2021 v klubovně - Zavadilova 3, Praha 6

 

Pondělí

15:30 – 17:00 klub 

16:00 – 17:00 předškolní přípravka v malé skupině 

17:15 – 18:15 přípravka na CERMAT v malé skupině 

17:30 – 18:00 on-line předškoláci – příprava na intelektově náročné základní školy  

 

Úterý

17:15 – 18:15 přípravka na CERMAT v malé skupině 

18:30 – 19:00 on-line školáci – příprava na elitní střední školy, školní testy – OSP, řady, dvojice, co ne/patří…, všeobecný přehled …   

 

Středa

16:00 – 17:00 předškolní přípravka v malé skupině 

17:15 – 18:15 přípravka na CERMAT v malé skupině 

18:30 – 19:30 on-line předškoláci i školáci – kroužek zábavné logiky on-line

 

 Čtvrtek

16:00 – 17:00 předškolní přípravka v malé skupině 

17:15 – 18:15 přípravka na CERMAT v malé skupině

18:30 – 19:30 on-line předškoláci i školáci – kroužek zábavné logiky on-line 

  

Pátek

Individuální domluva (přípravka předškoláků a školáků ve 2-3 členných týmech) 

 

 

ON - LINE VÝUKA - obohacování učiva. Lze se průběžně přidávat k naší on-line výuce pro všechny ročníky od předškoláků po 9. třídu. Jde o obohacování učiva zaměřené na funkční gramotnost - početní, finanční, čtenářskou i praktickou. Pokud máte pocit, že Vaše děti "začínají mentálně upadat", lze si již některou  probíhající lekci  vyzkoušet a následně se k on-line výuce přidat - 603 234 368, vaclav@fortiq.cz. 

 

 

 

Aktualizovaná nabídka psychodiagnostických služeb pro školní rok 2020/2021

 

V souvislosti s opatřeními COVID19 a rozjezdem nového školního roku jsme pro vás připravili změnu v oblasti psychologické diagnostiky dětí. Navázali jsme spolupráci s MŠ Tetty, Praha 6 - Petřiny, kde od září pro vás realizujeme víkendové diagnostické dny.

 

Můžeme nabídnout hygienicky více vyhovující a vstřícné prostředí, klid na testy a také výbornou dostupnost v pěší vzdálenosti od metra A - Petřiny. Termíny diagnostických dnů jsou již zveřejněny. Dochází i k mírné úpravě ceníku služeb a preferujeme platby převodem. Věříme, že veškerá opatření přispějí k hladšímu zvládnutí koronavirové situace a budeme nadále moci uspokojit vaše potřeby v oblasti zjišťování rozumových předpokladů vašich dětí. Více informací o obsahu diagnostiky a nabízených službách zde. Přihlašování probíhá výhradně online v našem formuláři diagnostické dny.  

 

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2021 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz