AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME: 

LETNÍ SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI A MLÁDEŽE

LETNÍ POBYTOVÉ CAMPY ROZVOJE SCHOPNOSTÍ - FORT IQ EDUCATION - doporučená věk: 9-19 let

Termín: 2. - 11. 7. 2021

Přihlášky: vzhledem k situaci zatím jen mailem: vaclav.fotik@mensa.cz, popř. telefonicky 603 234 368, pobyt se neplatí předem, jen vratná záloha - jež by se vrátila plně při nemožnosti uspořádat akci.

 

PŘÍPRAVKOVÝ SPECIÁL

V neděli 25. 4.  se v on-line i v prezenční formě uskuteční poslední přípravkový speciál pro přijímačky na SŠ 

1) Ravenovy matice (test IQ),

2) logické dvojice,

3) řady,

4) grafy,

5) tabulky,

6) výroková logika,

7) porozumění textu,

8) slovní úlohy,

9) synonyma/antonyma,

10) gramatické chyby ve větách

 Čas:  9:00 - 13:00 naživo v klubovně

           9:15 - 13:15 (on-line)

Cena: 1.500,-Kč 

Zájemci kontaktujte mailem nebo telefonicky: Václav Fořtík, vaclav@fortiq.cz, 603 234 368

 

PŘÍPRAVKOVÝ SPECIÁL 

TAKTIKA ŘEŠENÍ CERMAT (I JINÝCH) TESTŮ - NAŽIVO V KLUBOVNĚ V PONDĚLÍ  26.4. 16:30 - 19:00

nebo

ON-LINE TAKTICKÁ PŘÍPRAVKA PROBĚHNE V ÚTERÝ 27.4. A nebo PONDĚLÍ 3.5. OD 16:30 DO 19:00

Cena: 1.000,-Kč 

Místo: Zavadilova 1297/3, Praha 6

Co s sebou, co řešit dříve a co později, jak tipovat, co a kdy přeskočit, odhadnutí správné odpovědi...

 

 

ON - LINE VÝUKA - obohacování učiva

Lze se průběžně přidávat k naší on-line výuce pro všechny ročníky od předškoláků po 9. třídu. Jde o obohacování učiva zaměřené na funkční gramotnost - početní, finanční, čtenářskou i praktickou. Pokud máte pocit, že Vaše děti "začínají mentálně upadat", lze si již některou  probíhající lekci  vyzkoušet a následně se k on-line výuce přidat - 603 234 368, vaclav@fortiq.cz. 

 

 

PED Academy School, základní škola na Praze 8

PED Academy School je sice nová, ale stojí na základech ověřeného programu PED Academy, ve kterém žáci dosahují bilingválnosti v anglickém jazyce, mají výborné akademické znalosti  a rostou z nich vyzrálé, samostatné osobnosti.

 

Přijímáme děti nejen do první třídy, ale v případě zájmu jsme připraveni otevřít i vyšší ročníky prvního stupně. Veškeré informace na www.pedacademy.cz, v případě dotazů nás kontaktujte na: 725 947 074

 

 

Aktualizovaná nabídka psychodiagnostických služeb pro školní rok 2020/2021

 

V souvislosti s opatřeními COVID19 a rozjezdem nového školního roku jsme pro vás připravili změnu v oblasti psychologické diagnostiky dětí. Navázali jsme spolupráci s MŠ Tetty, Praha 6 - Petřiny, kde od září pro vás realizujeme víkendové diagnostické dny.

 

Můžeme nabídnout hygienicky více vyhovující a vstřícné prostředí, klid na testy a také výbornou dostupnost v pěší vzdálenosti od metra A - Petřiny. Termíny diagnostických dnů jsou již zveřejněny. Dochází i k mírné úpravě ceníku služeb a preferujeme platby převodem. Věříme, že veškerá opatření přispějí k hladšímu zvládnutí koronavirové situace a budeme nadále moci uspokojit vaše potřeby v oblasti zjišťování rozumových předpokladů vašich dětí. Více informací o obsahu diagnostiky a nabízených službách zde. Přihlašování probíhá výhradně online v našem formuláři diagnostické dny.  

 

Návazná terapie s dětmi a rodiči - při psychodiagnostickém vyšetření může nastat potřeba  dítětem návazně pracovat a ošetřit některé osobnostní nebo vzdělávací obtíže. Nabízíme s naší zkušenou psycholožkou Mgr. Lindou Kolenatou terapie dětí, resp. rodinné terapie, v trvání 60 min. U dětí pracujeme terapií hrou, zejm. používáme terapeutické pískoviště s figurkami a jiným materiálem ke tvoření příběhů, event. kreslení, modelování, aj... Cena: 800,-Kč/60 minut*. Objednat na terapie se můžete v rámci nedělních termínů diagnostických dnů. Vice je možné zjistit v sekci diagnostika.

 

NEJBLIŽŠÍ DIAGNOSTICKÉ DNY - přihlašování

Nabízíme testování v nových lokalitách. Testujeme nadále pravidelně min. jednou týdně ve všedních dnech v našem sídle Zavadilova 3, Praha 6 (omezená kapacita). Vypisujeme také termíny na partnerských školách. Vybírejte tedy z nabídky diagnostických termínů s ohledem k lokalitě, která je vám nejblíže. Nově testujeme také komplexní školní zralost.

 

Čtvrtek       22.4. 2021 Centrum nadání, Zavadilova 3, Praha 6

 

 

KVÍZY A HÁDANKY pro vaši pravidelnou denná dávku intelektu

 Máte-li zájem o pravidelné zasílání pracovních listů, hádanek, kvízů s obtížností pro děti od 2 let do 12 let (verbální, matematické, prostorové úlohy, kreativita, důvtip), přihlaste se na www.fortiq.cz. Rozesílání pracovních listů více než 2200 rodinám a institucím se transformovalo v pravidelné zveřejňování volně přístupných zadání na naší facebookové stránce. Na facebooku jsou i úlohy pro dospělé, nejen pro děti. Jednou za 1/4 roku budou nejlepší úlohy Terminus clubu z facebookové stránky viset také na našem webu v sekci TERMINUS CLUB - ÚLOHY, můžete si volně stahnout i zde.
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Centrum nadání realizuje činnost KROUŽKŮ ZÁBAVNÉ LOGIKY. Kroužky jsou určeny dětem ve věku 4 - 20 let a probíhají v klubovně Centra nadání a na spolupracujících školách. Máte-li o kroužek zájem - ať již na Vaší škole nebo ve formě návštěvy našeho centra, vyplňte přihlášku, tu naleznete v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY stejně tak jako podrobnější popis jeho fungování.  Měli byste chuť i na vaší škole zřídit podobný kroužek? Ozvěte se nám. Vice informací o kroužku je v tomto letáčku.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

Mezinárodní projekt spolupráce - strategie pro rozvoj nadaných dětí
V letech 2015-2018 realizovala nezisková organizace EDUcentrum mezinárodní projekt s názvem *"Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí"* podpořený z programu ERASMUS+. EDUcentrum podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabývá přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracuje s několika desítkami zahraničních organizací (školy, výzkumné instituce, neziskovky, evropské sítě, zájmová sdružení ad.)
Podporu cílí především na učitele a žáky ZŠ a MŠ a pracovníky s mládeží a mladé lidi. V rámci programu ERASMUS+ realizuje projekty strategického partnerství nejen v oblasti podpory rozvoje nadání a talentu dětí. Pro učitele a pracovníky s mládeží pořádá vzdělávací workshopy jak v ČR, tak i v zahraničí. Vizí EDUcentra je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. Více o projektu se dozíte na webových stránkách projektu a také na facebooku.

 

 

© 2021 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz