AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME:

Pobytové campy a setkání rodin s dětmi pokračují i příští týden. Individuální příjezd naplánujte nejdříve kolem 15:00. Autobus odjíždí v neděli 8. 7. 2018 z metra Rajská zahrada ve 13:00, prosím o příchod nejpozději na 12:30.

 Do 15. 7. budu na mailu: vaclav.fortik@mensa.cz.

 

 NEJBLIŽŠÍ DIAGNOSTICKÉ DNY - přihlašování

 

neděle 22. 7.18.6.2018  Zavadilova 3, Praha  6 

neděle 18. 8. 2018, Zavadilova 1297/3, Praha 6

  Nově  testujeme  i školní zralost.

 

Oblíbené letní pobytové a příměstské campy Centra nadání - přihlašování v provozu

Tradiční tematicky-rozvojové letní pobytové vzdělávací campy ve dvou týdenních cyklech  a variabilní nabídka letních příměstských campů v Praze a v Říčanech opět zvou k účasti zvídavé děti a mládež v obvyklých formátech. Můžete se hlásit na pobytové i příměstské campy pod patronací a vedením Vaška Fořtíka. 

 

Příměstské campy v Praze a okolí:

 

PROGRAM PŘÍMĚSTSKÝCH CAMPŮ: RPG, DESKOVÉ HRY, IT, DDR, LOGIKA, INVENCE, DRAMATIKA, JAZYKY

 

Místo konání: Klubovna Centra nadání, Zavadilova 3, Praha 6       /          Říčany - Mraveniště

 

Termíny konání:

 

Praha 6 : 

 

23. 7. - 27. 7. DOPORUČENÝ VĚK: 4 - 13 LET                                  5 volných míst

13. 8. - 17. 8. DOPORUČENÝ VĚK: 3 - 13 LET     nový termín        9 volných míst

20. 8. - 24. 8. DOPORUČENÝ VĚK: 3 - 13 LET                                  7 volných míst

27. 8. - 31. 8. DOPORUČENÝ VĚK: 4 - 16 LET                                  5 volných míst

 

Říčany 16. - 20. 7. - DOPORUČENÝ VĚK: 4 - 15 LET                       6 volných míst

 

FORT IQ EDUCATION V ŘÍČANECH A NA PRAZE 6 - pro děti předškolní i školní (i zapojené v domácím, či komunitním vyučování)

Organizační zajištění: Václav Fořtík, e-mail: vaclav@fortiq.cz, tel.: 603 234 368

Lektorské zajištění: Jana Šebestová, Barbora Drvotová, Alena Marková

Místa konání:

Praha 6, Zavadilova 1297/3 – pondělí, čtvrtek a pátek – 8:30 – 15:30

Říčany, MC Mraveniště, Bezručova ul. – úterý – 8:30 – 15:30

Cena:

200,-Kč za zkušební den

Od září 2018 bude program 8:30 - 17:00 jak v Dejvicích, tak v Říčanech

 

Novinky Centra nadání v oblasti DVPP

 Nabízíme systémovou podporu učitelům mateřských a základních škol. Máme akreditované programy pro základní školy, zaměřené na vzdělávání mimořádně nadaných žáků, dále školíme problematiku rozvoje intelektu u předškolních dětí. Nově jsme akreditovali také navazující dvoudílný kurz "Osobnostní podpora učitelů mateřských škol 1 a 2". Kurz může sloužit jako vstupní brána k návazné osobní podpoře jednotlivých pedagogů, a to jak v podobě mentoringu, coachingu nebo supervize. Lektorkami programů a realizátorkami následné podpory jsou Mgr. Michaela Svobodová, PhD. a PhDr. Jitka Fořtíková, PhD. Více se o programech dočtete zde.  

 

FORTIQ EDUCATION: program pro děti 3 - 7 let - přihlašování spuštěno

 Program pro předškolní děti bude od 15. září 2017 probíhat nadále v našem sídle v Dejvicích 2x týdně - v pátek jako dopolední nebo odpolední klubová aktivita pro děti ve věku 3 - 7 let a v pondělí pro omezenou skupinku (cca 7) dětí 5 - 7 let jako předškolní přípravka. Vyzkoušejte aktivity FORTIQ Education nezávazně. Stále platí nabídka jednodenní zkušební návštěvy zdarma (pouze za cenu stravy a materiálů ve výši 200,- Kč). Páteční program bude kombinací rozvoje intelektu, vědecko-technického tréninku i socializaci nadaných dětí ve skupině podobně nadaných. Více podrobností naleznete na speciální stránce věnované předškolákům. Mimo pátku jako celodenní aktivity budeme v prostoru i další dny, ovšem již s nabídkou konkrétní aktivity.

  

 

KVÍZY A HÁDANKY PRAVIDELNĚ AŽ K VÁM DOMŮ

 Máte-li zájem o pravidelné zasílání pracovních listů, hádanek, kvízů s obtížností pro děti od 2 let do 12 let (verbální, matematické, prostorové úlohy, kreativita, důvtip), přihlaste se na www.fortiq.cz. Rozesílání pracovních listů více než 2200 rodinám a institucím se transformovalo v pravidelné zveřejňování volně přístupných zadání na naší facebookové stránce. Na facebooku jsou i úlohy pro dospělé, nejen pro děti. Jednou za 1/4 roku budou nejlepší úlohy Terminus clubu z facebookové stránky viset také na našem webu v sekci TERMINUS CLUB - ÚLOHY, můžete si volně stahnout i zde.
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Centrum nadání realizuje činnost KROUŽKŮ ZÁBAVNÉ LOGIKY. Kroužky jsou určeny dětem ve věku 4 - 20 let a probíhají v klubovně Centra nadání a na spolupracujících školách. Máte-li o kroužek zájem - ať již na Vaší škole nebo ve formě návštěvy našeho centra, vyplňte přihlášku, tu naleznete v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY stejně tak jako podrobnější popis jeho fungování.  Měli byste chuť i na vaší škole zřídit podobný kroužek? Ozvěte se nám. Vice informací o kroužku je v tomto letáčku.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

 

© 2018 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz