Aktivity pro předškoláky

PROGRAM MALÝ ŠIKULA se obléká do nového pláště - FORTIQ EDUCATION! 

Představení programu Centra nadání pro předškoláčky od 2 do 7 let + umožňujeme návštěvu klubu i nadaným dětem z domácího a komunitního vyučování do 11 let.

 

 

 

Váš oblíbený program pro předškolní děti ve věku 2 - 7 let pokračuje se svými aktivitami. Na základě zpětné vazby od rodičů a spolu s potřebou neustále zvyšovat kvalitu našich služeb jsme transformovali průběžný program Malý šikula do nového systému rozvojových lekcí FORTIQ Education. Program bude od 5. února 2018 probíhat i nadále v našem sídle v Dejvicích (pondělí, čtvrtek, pátek), v MC Mraveniště, Říčany každé úterý (start je 6. února)..

 

FORTIQ Education

Náš program nyní pobíhá KAŽDÝ DEN. V pondělí, ve čtvrtek a v pátek jde o celodenní aktivity v sídle Centra nadání na Praze 6, v úterý v MC Mraveniště v Říčanech. 

 

PONDĚLÍ 8:30 - 15:30  - MALÝ LOGIK  (doporučený věk 5 - 7 let)

DESKOVÉ HRY

HLAVOLAMY, HÁDANKY

PRACOVNÍ LISTY

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

SOCIALIZACE

 

15:30 – 17:00 KROUŽEK - STEM

 

 

ÚTERÝ - ZAVADILOVA 3, PRAHA 6

15:45 – 17:00 předškolní přípravka

17:15 – 18:30  přípravka na Cermat

 

CENTRUM MRAVENIŠTĚ, ŘÍČANY (doporučený věk 3 - 11 let)

8:30 - 15:30  - MALÝ LOGIK

DESKOVÉ HRY

HLAVOLAMY, HÁDANKY

PRACOVNÍ LISTY

SOCIALIZACE

10:00 - 11:30 PŘÍPRAVKA DO ŠKOLY

 

STŘEDA ZAVADILOVA 3, PRAHA 6

17:15 - 18:30 přípravka na Cermat (víceletá gymnázia) i doplňkové požadavky škol (matematika plus, esej, logické dvojice, číselné řady, vrozený intelekt).

 

  

ČTVRTEK - ZAVADILOVA 3, PRAHA 6

8:30 - 15:30  - MALÝ LOGIK (doporučený věk 4 - 11 let)

 

DESKOVÉ HRY

HLAVOLAMY, HÁDANKY

PRACOVNÍ LISTY

SOCIALIZACE

10:00 - 11:30 PŘÍPRAVKA DO ŠKOLY

 

15:30 – 17:00 KROUŽEK - STEM

 

PÁTEK ZAVADILOVA 3, PRAHA 6

8:30 - 15:30 - MALÝ LOGIK (doporučený věk 3 - 7 let)

 

DESKOVÉ HRY

HLAVOLAMY, HÁDANKY

PRACOVNÍ LISTY

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

SOCIALIZACE

 

15:30 – 17:00 – STEM CLUB 

 

Cena programů (vyčerpat je potřeba do 31.8.2018, pak bude již další školní rok, na který se nevychozené návštěvy již nebudou vztahovat):

 

STEM club,  PŘÍPRAVKA DO ŠKOLY - 2.500,-Kč/ 13 návštěv; 5.000,-Kč/ 30 návštěv

MALÝ LOGIK - 9.000,-Kč / 9 návštěv; 15.000,-Kč / 25 návštěv

 

Návštěvy se vztahují nejen na daný program, ale i Terminus cluby speciál, dny v rámci příměstských campů, konzultace k výběru školy a po dohodě na další služby.

 

Kontaktní osoba: Václav Fořtík, 603 234 368, vaclav@fortiq.cz 

 

Něco málo z historie programu

Centrum nadání začalo na podzim 2007 realizovat zajmové aktivity pro děti v předškolním věku. Nápad uspořádat systém pravidelných akcí pro děti od 2 let u nás dozrával delší dobu. S otevřením kanceláře a klubovny Centra nadání máme více možností tyto aktivity realizovat, navíc v září 2009 prošly prostory celkovou rekonstrukcí. Od září 2012 začal oficiálně fungovat klub Malý šikula i v několika partnerských školkách  ve formě kroužku. Od září 2016 se klub Malý šikula a jeho průběžný program transformuje ve tři intezivní programové dny zaměřené na celostní rozvoj osobnosti a intelektu nadaných předšokláků.

 

NĚKOLIK SLOV K ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

 Nejdříve je nutné říci, že jsme se snažili nabídnout program, který by splňoval naše ambice. Především, nabízíme průběžný program, nyní ve více programových variantách, abychom vyhověli režimu mladších dětí, ale poskytli prostor i dětem, které by rády program využívaly v celodenní variantě. Dále se chceme odklonit od tradičního hlídání nebo školkového programu a nabízet rodičům pro své děti zázemí, které by zároveň tvořilo program přímo zaměřený na rozvoj mentálních schopností předškoláků.

Realizujeme program vždy pro malý počet dětí v jedné skupince. Většina dětí, které se pravidelně programu účastní, již v minulosti prošlo psychologickou diagnostikou a spadá do kategorie dětí s mimořádným rozumovým nadáním. Některé děti byly vyšetřeny po zahájení činnosti v tomto klubu. Nicméně program je otevřený pro všechny děti. Ctíme princip otevřených dveří - tedy nabízíme aktivity všem dětem, které to zaujme a budou mít z předkládaných činností radost.

 

PRAVIDELNOST A KONTINUITA 

Při vysokém zájmu o naše kurzy na začátku tedy upřednostníme ty děti, které by chodily do klubu v pravidelném  režimu - např. každou středu, účast ve více programových dnech je stále možná. Než se rozhodnete k pravidelné účasti formou permanentky, je umožněna návštěva ve formě ukázkového dne, které nezavazují k pravidelné účasti a dovolují si program skutečně plnohodnotně vyzkoušet.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ programu FORTIQ Education obecně

 Program se opírá o řízené herní a grafomotorické a empirické činnosti, které umožňují rozvoj některých rozumových funkcí v předškolním věku. Jedná se především o rozvoj postřehu, rychlé reakce, smyslu pro detail, analýzy a syntézy obrazu. Stejně tak se budou u dětí rozvíjet verbální a numerické schopnosti, práce s čísly a slovy (písmeny) na té úrovni, kde se dané dítě aktuálně nachází. Nechybí aktivity na rozvoj zvídavosti, dětského objevování a tvořivosti. Základní materiál, se kterým děti pracují, jsou autentické pracovní listy a materiály, dále deskové a společenské hry a stavebnice a výtvarné pomůcky (barvy, pastelky, šňůrky, dokreslovací knížky apod.). Značná pozornost je také věnována kompenzačním strategiím. U rozumově nadaných dětí je výzkumně prokázána vyšší koncentrace problémů s grafomotorikou a pohybovými dovednostmi. Proto je v programu pamatováno i na nácvik správného psaní, dokreslování tvarů a další cvičení, které uvolňují ruku a pomáhají připravit na školu. Do programu jsou (obzvláště v teplých měsících, kdy můžeme využívat i exteriérů naší zahrady) také začleněny pohybové aktivity formou týmových her tak, aby se napravoval často typický odpor dětí k aktivnímu pohybu. Program dne je strukturován tak, aby co nejlépe zohlednil individuální potřeby a schopnosti jednotlivých dětí. Toho lze dosáhnout především citlivým přístupem pedagoga a malou skupinkou, ve které děti fungují. Ctíme režim individuálního přístupu, naši programoví vedoucí mají ke všem dětem velmi osobní vztah a program každého setkání přizpůsobují aktuálnímu složení dětí v daný termín. Proto je pro nás nezbytné vědět dopředu, kdy dítě do programu přijde. 

 

Umístění a možnosti prostoru, kde Klub probíhá

 Klubovna, kde se děti scházejí, má tři oddělené místnosti, tři toalety a malou kuchyňku. Je vybavena velkým množstvím deskových her, hraček, skládaček, knížek a dalšího kreativního materiálu. V rámci činnosti ověřujeme i nové hry, didaktické pomůcky pro předškolní děti, inovativní pedagogické postupy a metody, tvoříme vlastní pracovní listy a učebnice. Ty se v klubu v průběhu roku pravidelně využívají. Počet zajímavých her a stavebnic stále stoupá. Sledujeme aktuální nabídku firem, které didaktický materiál pro děti vyrábějí, a neustále doplňujeme naše vybavení o nové hlavolamy, logické nebo další společenské hry. Spolupracujeme také se Světem deskových her, který pro nás připravuje pravidelné ukázky novinek z oblasti deskových a společenských her.

 

Klubovna se nachází v přízemí domu a malou chodbou v domě je možné se dostat na zahradu, kde si děti mohou hrát v bezpečném prostředí chráněném od ruchu silnice. Před naším sídlem je navíc skvostné dětské hřiště s plotem chráněnou sekcí pro děti do šesti let s velkou kluzavkou, pískovištěm, houpadly a skákadly. V okolí hřiště se nachází park Hadovka s vnitřním chodníčkem pro možné další venkovní aktivity. Venkovní programy opět přizpůsobujeme povaze nadaných dětí, ponecháváme prostor pro volnou hru, ale i při venokvních činnostech zařazujeme rozvojové aktivity (terénní šifrovačky, stopovačky, hledání předmětů, práce ve skupinkách, objevování jevů v přírodě).

 


Další texty:

První reflexe fungování Klubu Malý šikula (Klub_MS_ocima_pedagoga.pdf)
MALÝ ŠIKULA VE ŠK. ROCE 2009/2010 (sikula_2009-2010.pdf)
© 2018 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz